Uilen

Er zijn veel dieren die braakballen produceren, maar voor onderzoek naar muizen zijn die van uilen het meest geschikt. Uilen slikken hun prooi namelijk in het geheel door, waardoor alle botjes (meestal heel) in de braakbal terecht komen. Daarnaast is de maaginhoud van uilen minder zuur dan die van bijvoorbeeld roofvogels, waardoor de botjes van prooien niet verteerd worden. In Nederland komen zes uilensoorten voor. Van drie uilensoorten zijn de braakballen in meer of mindere mate geschikt voor onderzoek naar muizen: